top of page

Poly Aluminum Chloride

Poly Aluminum Chloride - PAC

  • สูตรเคมี : Aln(OH)mCl(3n-m)

  • CAS NUMBER : 39290 – 78 – 3

  • GRADE : COMMERCIAL

  • PACKAGE : 25 KGS/BAG

  • ลักษณะการทำงาน : ทำให้สารแขวนลอยในน้ำจับตัวกันได้โดย ตะกอนสกปรกในน้ำที่เป็นประจุลบ จะรวมตัวกับ PAC ที่มีประจุบวก ในทุกขนาดของอนุภาคตะกอนบนช่วงการทำงานของ pH ที่กว้างกว่าสารส้ม ทำให้เกิดตะกอนที่มีน้ำหนัก จึงสามารถตกตะกอนได้อย่างรวดเร็ว

  • เหมาะสำหรับ : บำบัดน้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม

bottom of page